20 quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới

Ngày đăng : 06/01/2013 - 1:22 PM

finvn tổng hợp 20 quỹ đầu tư quản lý ít nhất 1 tỷ USD có lợi nhuận cao nhất năm 2012

20. Pine River

Người quản lý quỹ: Aaron Yeary. Công ty quản lý: Pine River Capital Management. Trụ sở: Mỹ

Chiến lược: Đa chiến lược (multistrategy).

Giá trị tài sản: 1,6 tỷ USD

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 18,5%. Mức lợi nhuận năm 2011: 5,7%.

Aaron Yeary.

19. LibreMax Partners

Greg Lippmann
Greg Lippmann

Người quản lý quỹ: Greg Lippmann.

Công ty quản lý: LibreMax Capital. Trụ sở: Mỹ

Chiến lược: Các sản phẩm tài chính cấu trúc (structured credit).

Giá trị tài sản: 2,3 tỷ USD

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 18,5%. Mức lợi nhuận năm 2011: 2,0%.

18. Cerberus RMBS Opportunities.

Steve Feinberg
Steve Feinberg

Người quản lý quỹ: Steve Feinberg.

Công ty quản lý: Cerberus Capital Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ tài sản giá rẻ (distressed).

Giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 19,0%. Mức lợi nhuận năm 2011: Không rõ, quỹ mới thành lập năm 2011.

17. Viking Long

Viking Global
Andreas Halvorsen.

Người quản lý quỹ: Andreas Halvorsen.

Công ty quản lý: Viking Global Investors. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Thiên về đầu cơ giá lên (long biased).

Giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 19,4%. Mức lợi nhuận năm 2011: -0,1%.

16. Citadel Tactical Trading

Kenneth Griffin
Kenneth Griffin.

Người quản lý quỹ: Một nhóm các nhà quản lý quỹ, bao gồm Kenneth Griffin.

Công ty quản lý: Citadel Advisors. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short)).

Giá trị tài sản: 1,0 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,0%. Mức lợi nhuận năm 2011: 38,0%.

15. Structured Servicing Holdings

William Mok
 

Người quản lý quỹ: William Mok

Công ty quản lý: Structured Portfolio Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage).

Giá trị tài sản: 1,9 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,3%. Mức lợi nhuận năm 2011: 19,6%.

14. Jana Master

Barry Rosenstein
Barry Rosenstein.

Người quản lý quỹ: Barry Rosenstein, David DiDomenico.

Công ty quản lý: Jana Partners. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu tư theo sự kiện (event driven).

Giá trị tài sản: 3,8 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,4%. Mức lợi nhuận năm 2011: -2,1%.

13. Eminence

Ricky Sandler
Ricky Sandler.

Người quản lý quỹ: Ricky Sandler.

Công ty quản lý: Eminence Capital. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short)).

Giá trị tài sản: 3,0 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,9%. Mức lợi nhuận năm 2011: 1,6%.

12. Tiger Global

Feroz Dewan
Chase Coleman.

Người quản lý quỹ: Feroz Dewan, Chase Coleman.

Công ty quản lý: Tiger Global Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống.

Giá trị tài sản: 6,0 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,0%. Mức lợi nhuận năm 2011: 45,0%.

11. Seer Capital Partners

Philip Weingord
Philip Weingord.

Người quản lý quỹ: Philip Weingord.

Công ty quản lý: Seer Capital Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed).

Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,6%. Mức lợi nhuận năm 2011: 2,1%.

10. Omega Overseas Partners A

Leon Cooperman
Leon Cooperman.


Người quản lý quỹ: Leon Cooperman.

Công ty quản lý: Omega Advisors. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short).

Giá trị tài sản: 1,4 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,7%. Mức lợi nhuận năm 2011: -1,4%.

9. Third Point Ultra

Daniel Loeb
Daniel Loeb.

Người quản lý quỹ: Daniel Loeb.

Công ty quản lý: Third Point. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đa chiến lược.

Giá trị tài sản: 1,3 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 22,1%. Mức lợi nhuận năm 2011: -2,3%.

8. BTG Pactual GEMM

Andre Esteves
Andre Esteves.

Người quản lý quỹ: Một nhóm nhà quản lý quỹ, bao gồm Andre Esteves (ảnh).

Công ty quản lý: BTG Pactual Global Asset Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro).

Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 23,1%. Mức lợi nhuận năm 2011: 3,4%.

7. Palomino

David Tepper
David Tepper.

Người quản lý quỹ: David Tepper.

Công ty quản lý: Appaloosa Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đa chiến lược.

Giá trị tài sản: 4,9 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%. Mức lợi nhuận năm 2011: -3,5%.

6. Marathon Securitized Credit

Bruce Richards
Bruce Richards.

Người quản lý quỹ: Bruce Richards (ảnh), Louis Hanover.

Công ty quản lý: Marathon Asset Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed).

Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%. Mức lợi nhuận năm 2011: -4,2%.

5. Odey European

Crispin Odey
Crispin Odey.

Người quản lý quỹ: Crispin Odey.

Công ty quản lý: Odey Asset Managemen. Trụ sở: Anh.

Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro).

Giá trị tài sản: 1,8 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,1%. Mức lợi nhuận năm 2011: -20,3%.

4. Pine River Liquid Mortgage

Steve Kuhn
Steve Kuhn.

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn.

Công ty quản lý: Jiayi Chen Pine River Capital Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage).

Giá trị tài sản: 1,1 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,0%. Mức lợi nhuận năm 2011: 7,2%.

3. CQS Directional Opportunities

Michael Hintze
Michael Hintze.

Người quản lý quỹ: Michael Hintze

Công ty quản lý: CQS. Trụ sở: Anh.

Chiến lược: Đa chiến lược.

Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,9%. Mức lợi nhuận năm 2011: -10,4%.

2. Pine River Fixed Income

Steve Kuhn
Steve Kuhn.

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn.

Công ty quản lý: Pine River Capital Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage).

Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 32,9%. Mức lợi nhuận năm 2011: 4,8%.

1. Metacapital Mortgage Opportunities

Deepak Narula
Deepak Narula.

Người quản lý quỹ: Deepak Narula.

Công ty quản lý: Metacapital Management. Trụ sở: Mỹ.

Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage).

Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD.

Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 37,8%. Mức lợi nhuận năm 2011: 23,6%.

                                                                                                                            Bloomberg Markets

 

Họ tên :

Email :

Nội dung :

Tin cùng chủ đề

Những giám đốc trẻ thu nhập cao nhất nước Mỹ(CNN)

Ngày đăng : 18/10/2012 - 2:21 AM

Dẫn đầu danh sách này là Phó chủ tịch Facebook Mike Schroepfer với thu nhập gần 25 triệu USD năm 2011, theo sau là đại diện của News Corp, Sysmantec và Chesapeake Energy.
>Những CEO lương một đôla nổi tiếng trên thế giới
> CEO Apple có thu nhập cao nhất nước Mỹ

Dựa trên số liệu về tổng lương, thưởng, giá trị cổ phiếu và những khoản ưu đãi đi kèm, hãng nghiên cứu Equilar tại Redwood City, California (Mỹ) đưa ra danh sách những giám đốc dưới 40 tuổi kiếm tiền giỏi nhất nước Mỹ. Họ đều đang làm việc tại các công ty trong Fortune 1000 - danh sách những doanh nghiệp đại chúng lớn nhất nước này.

Sở hữu số tài sản lên tới 9,4 tỷ USD, CEO 28 tuổi của Facebook - Mark Zuckerberg cũng không được xếp vào danh sách này do chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 USD mỗi năm.

1. Mike Schroepfer

Tuổi: 36

Chức vụ: Phó chủ tịch kiêm kỹ sư phần mềm

Công ty: Facebook

Tổng thu nhập năm 2011: 24,8 triệu USD

2. James R. Murdoch

Tuổi: 39

Chức vụ: Phó giám đốc tác nghiệp (COO), Chủ tịch kiêm CEO Bộ phận kinh doanh quốc tế

Công ty: News Corp

Tổng thu nhập năm 2011: 13,57 triệu USD

3. Christopher L. Winfrey

Tuổi: 36

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính

Công ty: Charter Communications

Tổng thu nhập năm 2011: 7,4 triệu USD

4. James P. Fortescue

Tuổi: 38

Chức vụ: Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận nợ

Công ty: Annaly Capital Management

Tổng thu nhập năm 2011: 7,1 triệu USD

5. Rowan M. Trollope

Tuổi: 39

Chức vụ: Trưởng nhóm giải pháp chặn tin nhắn và công nghệ đám mây

Công ty: Symantec

Tổng thu nhập năm 2011: 5,89 triệu USD

6. Domenic J. Dell'Osso, Jr.

Tuổi: 35

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính

Công ty: Chesapeake Energy

Tổng thu nhập năm 2011: 5,7 triệu USD

7. Brian T. Crutcher

Tuổi: 39

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành cấp cao

Công ty: Texas Instruments

Tổng thu nhập năm 2011: 5,06 triệu USD

8. Jeffrey J. Brown

Tuổi: 38

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành cấp cao mảng tài chính và chiến lược doanh nghiệp

Công ty: Ally Financial

Tổng thu nhập năm 2011: 4,37 triệu USD

9. Stefan Dyckerhoff

Tuổi: 39

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc mảng hệ thống nền tảng

Công ty: Juniper Networks

Tổng thu nhập năm 2011: 4,35 triệu USD

10. Nathan Hubbard

Tuổi: 36

Chức vụ: Giám đốc mảng quản lý phòng vé

Công ty: Live Nation Entertainment

Tổng thu nhập năm 2011: 4,13 triệu USD

11. George Hu

Tuổi: 37

Chức vụ: COO

Công ty: Salesforce.com

Tổng thu nhập năm 2011: 3,42 triệu USD

12. Matt Maddox

Tuổi: 36

Chức vụ: Giám đốc tài chính

Công ty: Wynn Resorts

Tổng thu nhập năm 2011: 3,4 triệu USD

13. Brian L. Swartz

Tuổi: 38

Chức vụ: Phó giám đốc cấp cao kiêm Giám đốc tài chính

Công ty: Apollo Group

Tổng thu nhập năm 2011: 3,36 triệu USD

14. W. Robert Berkley, Jr.

Tuổi: 39

Chức vụ: Chủ tịch kiêm giám đốc tài chính

Công ty: W. R. Berkley

Tổng thu nhập năm 2011: 3,33 triệu USD

15. Jay A. Snowden

Tuổi: 35

Chức vụ: Phó giám đốc cấp cao

Công ty: Penn National Gaming

Tổng thu nhập năm 2011: 3,2 triệu USD

16. Paul S. Amos II

Tuổi: 36

Chức vụ: Chủ tịch Aflac kiêm Giám đốc tác nghiệp Aflac Mỹ

Công ty: Aflac

Tổng thu nhập năm 2011: 2,87 triệu USD

17. Matthew J. Audette

Tuổi: 37

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Tài chính

Công ty: E*TRADE Financial

Tổng thu nhập năm 2011: 2,33 triệu USD

18. Jay A. Brown

Tuổi: 39

Chức vụ: Phó giám đốc cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính

Công ty: Crown Castle International

Tổng thu nhập năm 2011: 2,26 triệu USD

19. Jesse N. Hunter

Tuổi: 36

Chức vụ: Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc phát triển doanh nghiệp

Công ty: Centene

Tổng thu nhập năm 2011: 2,22 triệu USD

20. Andrew D. Gilchrist

Tuổi: 39

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc thương mại R.J.Reynolds Tobacco

Công ty: Reynolds American

Tổng thu nhập năm 2011: 2,2 triệu USD

Thùy Linh (theo CNN)


Star Hughes - Nữ doanh nhân xinh đẹp và xuất chúng tuổi 21

Ngày đăng : 17/09/2012 - 9:23 PM

Cô chỉ mất 1 năm để tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, 1 năm tiếp theo cầm tấm bằng MBA và đảm nhiệm chức giám đốc ở tuổi 21.

minh hoa Star Hughes   Nữ doanh nhân xinh đẹp và xuất chúng tuổi 21
                                                                            Star Hughes
Cô gái trẻ này đảm trách vị trí đáng mơ ước: Giám đốc phát triển tại  Hughes Marino – công ty bất động sản thương mại có trụ sở đặt tại San Diego, California. Làm thế nào một cô gái chỉ mới 21 tuổi sớm có được thành công như vậy? Câu trả lời: Star Hughes đã không đi theo con đường số đông chọn lựa và không làm mọi việc theo cách thông thường.
Khởi nghiệp sớm
Star Hughes tự hào về bản thân bởi cô luôn khác biệt so với mọi người, từ việc bỏ học khi mới chỉ học mẫu giáo cho đến không trang điểm hay uống rượu. Tốt nghiệp trường trung học ở độ tuổi 18, sau một tháng học tập trên giảng đường đại học, Star Hughes quyết tâm ra trường sớm hơn thông lệ. Cô muốn theo đuổi khóa học Thạc sĩ quản trị kinh doanh, bởi sớm hay muộn cô cũng phải có trong tay tấm bằng MBA.
Star Hughes chọn chuyên ngành kinh doanh, vạch ra kế hoạch cho một năm rưỡi tiếp theo và chấp nhận lịch trình dày đặc trong thời gian sắp tới. 19 tuổi, Star Hughes nhận bằng cử nhân của trường Đại học San Diego với điểm tổng kết toàn khóa tuyệt đối 4.0 – thành tích cao nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp năm đó.
Cô cũng bỏ túi một vài năm kinh nghiệm làm việc thay vì chỉ tích lũy kiến thức trong sách vở. Hughes là sinh viên duy nhất chưa đủ tuổi tham dự những bữa tiệc tốt nghiệp. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Hughes tiếp tục theo học MBA cũng tại Đại học San Diego.
Cô tự nhủ quãng thời gian này sẽ hoàn toàn khác so với thời sinh viên. Cô sẽ có 2 năm để hoàn thành khóa học, cân bằng cuộc sống và tìm những niềm vui mới. Hai trong số ba mục tiêu đề ra đã trở thành hiện thực. Vì một vài lí do, Hughes đã quyết định cùng lúc đăng ký 9 môn học và đi thực tập tại một ngân hàng đầu tư với mục tiêu nhận bằng sau 1 năm. Nhà trường đã khuyên cô rằng kế hoạch này khó mà thực hiện được, song Hughes vốn tin rằng mọi chuyện đều có thể. Nếu bạn có đủ khả năng và động lực để hiện thực hóa mục tiêu một cách hoàn hảo và khác biệt thì chẳng có gì ngăn được bạn. Quả vậy, 3 tuần sau sinh nhật thứ 21, Hughes đã cầm trên tay tấm bằng MBA.
Đừng ngại đặt câu hỏi
Đừng e ngại đề nghị những thứ bạn muốn để tiến gần hơn tới thành công. Hãy đề nghị có cơ hội thử  sức, được tăng lương hay có một công việc. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp cùng khóa với Hughes phải xoay xở chật vật để tìm được một vị trí công việc từ trang web của các công ty, website tìm việc hay tư vấn hướng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không thể ngồi đó chờ đợi công việc mình hằng mơ ước xuất hiện trên các trang mạng mà phải mạnh dạn yêu cầu được có cơ hội nghề nghiệp. Hãy gửi bản CV ấn tượng, thư xin việc hoàn hảo nêu lên những việc bạn có thể làm để góp phần vào sự phát triển của công ty kèm danh sách kinh nghiệm làm việc trước đây.
Tiếp theo, hãy nhấc điện thoại lên để gọi cho nhà tuyển dụng. Hãy nghĩ xem giữa nộp hồ sơ xin việc trực tuyến và liên lạc trực tiếp, cách nào hiệu quả hơn? Muốn trở nên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng, bạn phải nhanh trí hơn đối thủ.
Dự liệu những tình huống bất ngờ
Với Star Hughes, cuộc sống của cô đã được lên kế hoạch trong suốt 21 năm. Và giờ là lúc để hòa nhập với thế giới xung quanh. Sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các công ty quản lý tài sản cá nhân và ngân hàng đầu tư, Hughes quyết định theo đuổi một lối đi mà những người trẻ như cô thường không lựa chọn. Đó là mở công ty kinh doanh cùng gia đình. Nhiều người có thể cho rằng làm việc chung với cha mẹ thật là ngột ngạt hay dễ bị kiểm soát. Với Hughes, đó lại là một thế giới tràn ngập những cơ hội mới và cô được làm việc cho những người luôn quan tâm tới lợi ích của con cái. Dĩ nhiên, lựa chọn này cũng đi kèm những thách thức.
Hughes cảm nhận được áp lực khủng khiếp khi chứng tỏ năng lực của bản thân cũng như không rơi vào cái bóng “ông chủ”. Lần đầu tiên, cô gái trẻ cảm thấy không vội vã và thấy yêu quý nơi cô đang sống và công việc đang làm. Đó là kết quả của việc đưa ra một lựa chọn và quyết định khác biệt.
Thành công không dễ tìm
Nói ra điều này không có nghĩa là việc tốt nghiệp đại học sớm hơn một vài năm hay theo học MBA ngay sau khi nhận bằng cử nhân kinh doanh là lựa chọn sáng cho tất cả mọi người. Với riêng Hughes, đó là lối đi mà cô đã chọn và lối đi ấy mang lại cho một cô gái 21 tuổi nhiều cơ hội tuyệt vời mà cô có thể đã không có được nếu rẽ sang một hướng khác.
Mỗi người đều là một cá thể khác biệt. Điều quan trọng là bạn phải biết tận dụng thay vì kìm nén sự khác biệt ấy. Chẳng có gì nghiêm trọng nếu bạn khác biệt so với đám đông, bởi đó là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công.
Huấn luyện viên bóng đá Cal Stoll từng nói: “Thành công không dễ kiếm tìm, thế nên, nó không dành cho những kẻ tầm thường.” Bởi thế, nếu có người đó nói rằng bạn chẳng giống ai, hãy tự hào vì điều đó, bởi nó khiến bạn khác nổi bật hơn để tiến gần đến thành công phía trước.

Phong Linh

Theo TTVN/Forbes

 


Ortega vẫn chưa thể vượt qua Buffett

Ngày đăng : 11/08/2012 - 9:13 PM
Ortega vẫn chưa thể vượt qua Buffett

Giá cổ phiếu Inditex sụt giảm tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Âu sụt giảm.

CôngThương - Theo dữ liệu được Bloomberg theo dõi, tài sản của 40 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm 7,2 tỷ USD trong tuần qua. Tuần vừa qua cũng chứng kiến cuộc chiến chiếm ngôi vị người giàu thứ 3 thế giới giữa nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và tỷ phú giàu nhất châu Âu Amancio Ortega.

 
Ngày 6/8, ông chủ hãng thời trang Zara đã vượt qua tỷ phú Warren Buffett để trở thành người giàu thứ 3 thế giới. Cổ phiếu của Inditex, công ty bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới, đã tăng 3,8% chỉ trong 1 ngày. Tuy nhiên, ngày 9/8, cổ phiếu này lại giảm 1,8%, khiến Ortega bị tụt lại phía sau. 
 
Cho đến nay, tổng tài sản của Warren Buffett có giá trị 45,5 tỷ USD trong khi tài sản của tỷ phú Ortega ở mức 44,8 tỷ USD. 
 
Carlos Slim, 72 tuổi, vẫn là người giàu nhất thế giới mặc dù tổng tài sản của ông bị sụt giảm 993 triệu USD trong tuần vừa qua.  Doanh số bán các thiết bị không dây sụt giảm ở Brazil, thị trường tăng trưởng  mạnh thứ 2 của America Movil, chính là nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm. Ở thời điểm hiện tại, tài sản của tỷ phú Slim có giá trị 74 tỷ USD.
 
Bill Gates vẫn tiếp tục là người giàu thứ 2 với tài sản có giá trị thấp hơn 10,4 tỷ USD so với Slim. Cổ phiếu của Microsoft , nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới, không đổi trong tuần vừa qua.

 

Theo TTVN/Bloomberg


Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới lập kỷ lục tại thị trường bất động sản Singapore

Ngày đăng : 01/08/2012 - 4:17 PM
Điều này cho thấy thị trường bất động sản của Singapore không hề mất đi sức hút đối với các tỷ phú trên thế giới, bất chấp những nỗ lực làm dịu lại thị trường của chính phủ.
Theo thông tin được tờ Wall Street Journal đăng tải, bà hoàng khai mỏ người Australia Gina Rinehart vừa lập kỷ lục trên thị trường bất động sản Singapore khi bỏ ra hàng chục triệu đô la Singapore mua 2 căn hộ chung cư cao cấp ở đảo Sentosa Island, Singapore. 
 
Điều này cho thấy thị trường bất động sản của quốc đảo này không hề mất đi sức hút đối với các tỷ phú trên thế giới, bất chấp những nỗ lực làm dịu lại thị trường của chính phủ. 
 
Gina Rinehart, tỷ phú với khối tài sản trị giá 30 tỷ USD, đã mua 2 căn hộ với giá lần lượt là 23,3 triệu đô la Singapore và 33,9 triệu đô la Singapore tại khu chung cư cao cấp Seven Palms ở Sentosa Cove, một trong những khu vực có giá đắt đỏ nhất Singapore.
 
Được xây dựng bởi công ty bất động sản SC Global và thiết kế bởi kiến trúc sư Kerry Hill, khu chung cư này được quảng cáo là chung cư bên bờ biển duy nhất ở Singapore với bể bơi ngoài trời và một resort. Theo dự kiến, công trình này sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. 
 
Giá bất động sản ở Singapore đã tăng mạnh trong những năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là do đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào thị trường bất động sản đang bùng nổ mạnh mẽ và Singapore cũng nổi tiếng là một thiên đường đầu tư. Các công dân châu Á giàu có cũng bị thu hút tới đây bởi mức thuế thấp, cơ sở hạ tầng hiện đại và vị trí trung tâm của khu vực. 
 
Theo David Neubronner, trưởng bộ phận bán hàng tại công ty thương mại bất động sản Jones Lang Lasalle, Singapore đang tự tái tạo mình và thu hút được rất nhiều người nước ngoài. Không chỉ có người Australia, cư dân từ các nước khác Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang tìm kiếm bất động sản ở đây.
 
Lo lắng những bất ổn ngày càng gia tăng xuất phát từ giá nhà leo thang, Chính phủ Singapore đã đưa ra một loạt biện pháp để làm dịu thị trường. Theo đó, người nước ngoài mua bất động sản ở đây sẽ phải nộp thêm 10% thuế. 
 
Dường như luật lệ mới cũng đã có tác dụng. Theo nghiên cứu của Jones Lang LaSalle, từ đầu năm đến nay chỉ có 142 giao dịch trị giá trên 5 triệu đô la Singapore, giảm mạnh so với con số 447 vụ của năm 2011.   
 
Tuy nhiên, theo Png Poh Soon, giám đốc bộ phận tư vấn và nghiên cứu tại chi nhánh Knight Frank ở Singapore, những người giàu có không hề bận tâm đến khoản thuế tăng thêm. Họ chỉ quan tâm đến phong cách sống và không mấy quan tâm đến giá trị.
 
Ít nhất thì thương vụ của tỷ phú Gina Rinehart cũng chứng tỏ rằng nhận định trên là đúng đối với các tỷ phú châu Á. Thậm chí, rất nhiều nhà phân tích còn cho rằng giá bất động sản Singapore sẽ tăng lên trong thời gian tới, bất chấp lượng bán ra sụt giảm và con số khách hàng tiềm năng ở mức khá khiêm tốn. 
 
Kỷ lục trước đó thuộc về căn hộ rộng 3.000 foot vuông với giá 17 triệu đô la Singapore tọa lạc tại đường Orchard Road.
 
Thu Hương

Theo TTVN/WSJ

 


Trận bóng bàn 115 tỷ USD tại Olympic

Ngày đăng : 31/07/2012 - 12:37 PM

 

Trận bóng bàn 115 tỷ USD tại Olympic

2 tỷ phú trứ danh Warren Buffett và Bill Gates cùng góp mặt trong danh sách fan của 2 hai vận động viên đã giúp trận đấu bóng bàn ngày 29/7 tại Olympic London được "nâng tầm" lên 115 tỷ USD.


Nếu tính bình quân đầu người, thì Ariel Hsing là vận động viên có số fan giàu nhất Olympic năm nay. Vận động viên bóng bàn 16 tuổi người Mỹ này khá thân thiết với Warren Buffett và Bill Gates. Cô gọi cả hai vị tỷ phú này bằng chú.

Tờ Wall Street Journal cho biết Hsing đã gặp Buffett lần đầu tiên năm 2005, khi người bạn gái tâm tình lâu năm Sharon Osberg gợi ý mời Hsing đến dự sinh nhật 75 tuổi của ông. Kể từ đó, Hsing được tham gia vào một vài cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway ở Ohama. Cô còn giành chiến thắng trước rất nhiều đối thủ trong những cuộc đua thuyền được tổ chức tại đây, trong đó có cả Bill Gates. Và ở Olympic năm nay, Hsing cũng đang thắng như chẻ tre.

 

Ariel Hsing có tới hai fan hâm mộ là tỷ phú. Ảnh: USA Today

 

Thứ Bảy (28/7), Hsing vượt qua trận đầu tiên trước đối thủ Yadira Silva của Mexico trong một trận đấu có tới 6.000 người xem. Bố cô, ông Michael cho biết: “Trận này không thoải mái chút nào, có quá nhiều áp lực”. Đến Sáng Chủ Nhật (29/7), cô đánh bại Xia Lian Ni của Luxembourg trong một nhà thi đấu đông nghẹt người ở trung tâm ExCel.

Reuters cho biết do tình hình sức khỏe không cho phép, Warren Buffett đã không thể đến London và phải theo dõi trận này qua TV. Sau trận đấu, mẹ cô nhận xét: “Trận này nó đã rất may mắn”. Năm ngoái, Hsing đã để thua chính Xian Lian tại giải vô địch thế giới.

Đối thủ của Hsing cũng có một fan hâm mộ là tỷ phú. Đó là Henri - Đại công tước của Luxembourg và con trai ông - Hoàng tử Guillaume. Trong suốt trận đấu, hai người đã liên tục cổ vũ: “Cố lên, Ni” và thở dài khi thấy cô thua trận. Xia Lian là một trong 11 vận động viên của Luxembourg tham gia Olympic lần này.

 

 

Bill Gates đến cổ vũ Hsing trong buổi thi đấu ngày Chủ Nhật. Ảnh: Business Week

 

Bill Gates cũng xuất hiện vào tối Chủ Nhật để cổ vũ cho trận đấu của Hsing với Li Xiaoxia (Trung Quốc). Mặc một chiếc áo màu cam, quần short và đội mũ bóng chày, Gates đã gặp Hsing sau trận đấu ngay trước mặt rất nhiều phóng viên và thợ ảnh. Ông khen ngợi cô: “Cháu chơi tốt lắm”. Hsing giành chiến thắng rất sít sao, chính cô cũng cảm thấy rất may mắn vì: “Chị ấy là số 2 thế giới đấy ạ!”

Tỷ phú công nghệ cho biết: “Tôi chơi với cô bé từ khi Hsing mới 9 tuổi. Và giờ nó đã chơi được với những người giỏi nhất”. Khi được hỏi về tỷ số của những trận đấu giữa ông và Hsing, ông chỉ cười: “Tôi thường chẳng thắng được ván nào! Thâm chí còn hay giao bóng phạm luật nữa. Nhưng có một lần nhờ thế mà tôi lại thắng. Đó đúng là điều kỳ diệu!”.

Business Week cho biết nếu tính tổng tài sản tất cả những fan hâm mộ của Ariel Hsing và Xia Lian Ni, thì trận đấu Chủ nhật vừa qua trị giá tới 115 tỷ USD.

Hà Thu

VNexpress


 

Tin mới cập nhật