BLOOMBERGVN ra mắt hệ thống Pro Scanning

Ngày đăng : 13/12/2011
BLOOMBERGVN phát triển thành công hệ thống thống kê, kiểm định xếp hạng cổ phiếu trên 2 Sở giao dịch chứng khoán HSX và HNX. Mục tiêu của hệ thống xếp hạng là đưa ra một công cụ có độ tin cậy cao nhất, phát hiện các cơ hội sinh lời tiềm năng phòng tránh rủi ro trong đầu tư.

Hướng dẫn các chỉ báo trong phiên bản BLOOMBERGVN Pro Scanning V2.0

Ngày đăng : 08/04/2012
Với việc chính thức hoàn chỉnh và đưa ra phiên bản BLOOMBERGVN Pro Scanning với độ tin cậy rất cao, BLOOMBERGVN hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc sử dụng sản phẩm để có quyết định hiệu quả nhất.

Tài liệu hướng dẫn Pro Scanning 2.0

Ngày đăng : 20/04/2012
Để hỗ trợ Quý Nhà đầu tư trong việc nghiên cứu và theo dõi hệ thống Pro Scanning, BLOOMBERGVN xin gửi tới Quý vị tài liệu tổng hợp giới thiệu và hướng dẫn sự dụng hệ thống.

Cung cấp chiến lược đầu tư IStrategy tháng 5 và 6/2012

Ngày đăng : 26/04/2012
Tiếp tục hỗ trợ Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng đầu tư hiệu quả, Bloomberg VN sẽ chính thức cung cấp chiến lược đầu tư cho tháng 5 và 6/2012 đối với khách hàng chính thức (VIP) vào ngày 2/5/2012.

BLOOMBERGVN: Cập nhật tín hiệu giao dịch chủ chốt trên 2 sàn

Ngày đăng : 03/05/2012
Hệ thống BLOOMBERGVN Pro Scanning 2.0 của BLOOMBERGVN liên tục cập nhật tín hiệu giao dịch chủ chốt trên 2 sàn gửi tới Quý Nhà đầu tư để có các cân nhắc đầu tư hợp lý.

Bloomberg VN: Công bố chiến lược đầu tư IStrategy (May)

Ngày đăng : 24/05/2012
Bloomberg VN xin công bố chiến lược đầu tư IStrategy (May) đã hoàn thành và gửi cho Khách hàng VIP (Khách hàng chính thức của Bloomberg VN) vào ngày 2/5/2012.

Bloomberg VN: Công bố Tactic vs. Tp3 (VIP 24/5)

Ngày đăng : 25/05/2012
Khi VNIndex tiệm cận tới vùng TP3, thị trường sẽ xuất hiện nhiều cơ hội phân hoá mạnh, không phải tất cả các CP đều có mức tăng ấn tượng.

Bloomberg VN: Cung cấp chiến thuật đầu tư "Nomadic" (4 June)

Ngày đăng : 03/06/2012
Tiếp nối thành công của Chiến lược đầu tư IStrategy và chiến thuật Tatic vs TP3, để có các bước điều chỉnh chiến thuật phù hợp với tình hình diễn biến mới của Thị trường chứng khoán Việt Nam, Bloomberg VN thực hiện cung cấp chiến thuật Nomadic.

BLOOMBERGVN: Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (Update 13/6)

Ngày đăng : 05/06/2012
Tín hiệu tổng hợp thị trường theo hệ thống BLOOMBERGVN Pro Scanning 2.0 cho tiếp tục cho thấy chưa xuất hiện Buy Signal, chú ý Index thăng hạng

Công bố chiến thuật đầu tư Nomadic (4 June)

Ngày đăng : 11/06/2012
Để Nhà đầu tư có cơ sở theo dõi và lựa chọn những chiến thuật đầu tư phù hợp nhất, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Bloomberg VN công bố một số nội dung quan trọng trong chiến thuật đầu tư Nomadic (4 June)