[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (23/10)

Ngày đăng : 23/10/2012
FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (23/10) theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.0

[CafeF] Pro Scanning 2.5: Công cụ phân tích đầu tư hiệu quả, phiên bản mới nhất

Ngày đăng : 24/10/2012
Công cụ đầu tư Pro Scanning của CTCP FINVN Việt Nam là một công cụ phân tích thống kê dựa trên sự tổng hợp theo dõi sát sao, áp dụng các mô hình phân tích kỹ thuật, cơ bản và lý thuyết, xác suất, mạng neural dự đoán tương lai tới từng cổ phiếu. Sản phẩm Pro Scanning đã được phân phối cho nhiều đơn vị, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với phiên bản Pro Scanning 2.0. Nay phiên bản Pro Scanning 2.5 được ra đời thay thế cho Pro Scanning 2.0 với những ưu thế vượt trội.

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (06/11)

Ngày đăng : 06/11/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 06/11 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (07/11)

Ngày đăng : 06/11/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 07/11 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (15/11)

Ngày đăng : 15/11/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 15/11 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN MARKET OVERVIEW] TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG TỪ 10/12/2012 đến 02/01/2013

Ngày đăng : 02/01/2013
[FINVN MARKET OVERVIEW] TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG TỪ 10/12/2012 đến 02/01/2013

20 quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới

Ngày đăng : 06/01/2013
Deepak Narula, Steve Kuhn, Michael Hintze, Crispin Odey, Bruce Richards, Louis Hanover, David Tepper, Andre Esteves, Daniel Loeb, Leon Cooperman, Philip Weingord, Feroz Dewan, Chase Coleman, Ricky Sandler, Barry Rosenstein, David DiDomenico, William Mok, Kenneth Griffin, Andreas Halvorsen, Steve Feinberg, Greg Lippmann, Aaron Yeary.