[CafeF] Pro Scanning 2.5: Công cụ phân tích đầu tư hiệu quả, phiên bản mới nhất

Ngày đăng : 24/10/2012
Công cụ đầu tư Pro Scanning của CTCP FINVN Việt Nam là một công cụ phân tích thống kê dựa trên sự tổng hợp theo dõi sát sao, áp dụng các mô hình phân tích kỹ thuật, cơ bản và lý thuyết, xác suất, mạng neural dự đoán tương lai tới từng cổ phiếu. Sản phẩm Pro Scanning đã được phân phối cho nhiều đơn vị, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với phiên bản Pro Scanning 2.0. Nay phiên bản Pro Scanning 2.5 được ra đời thay thế cho Pro Scanning 2.0 với những ưu thế vượt trội.

[FINVN] Triển khai hệ thống phân loại ngành theo chuẩn ICB

Ngày đăng : 31/10/2012
FINVN là một trong những tổ chức tiên phong xây dựng hệ thống phân loại ngành theo chuẩn Industry Classification Benchmark ( ICB).

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (07/11)

Ngày đăng : 06/11/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 07/11 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với Pro Scanning (Phần 1):

Ngày đăng : 11/06/2014
FINVN ra mắt chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với Pro Scanning

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với Pro Scanning (Phần 2):

Ngày đăng : 11/06/2014
FINVN ra mắt chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với Pro Scanning