PRO SCANNING 2.5

Ngày đăng : 05/10/2012
Với sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính, BLOOMBERGVN cung cấp cho nhà quý đầu tư hệ thống trading và dữ liệu toàn cầu

[CafeF] Pro Scanning 2.5: Công cụ phân tích đầu tư hiệu quả, phiên bản mới nhất

Ngày đăng : 24/10/2012
Công cụ đầu tư Pro Scanning của CTCP FINVN Việt Nam là một công cụ phân tích thống kê dựa trên sự tổng hợp theo dõi sát sao, áp dụng các mô hình phân tích kỹ thuật, cơ bản và lý thuyết, xác suất, mạng neural dự đoán tương lai tới từng cổ phiếu. Sản phẩm Pro Scanning đã được phân phối cho nhiều đơn vị, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với phiên bản Pro Scanning 2.0. Nay phiên bản Pro Scanning 2.5 được ra đời thay thế cho Pro Scanning 2.0 với những ưu thế vượt trội.

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (24/10)

Ngày đăng : 24/10/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 24/10 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (25/10)

Ngày đăng : 25/10/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 25/10 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

Full Gold Tree Infographic Outlook

Ngày đăng : 27/10/2012
Bức tranh tổng thể về VÀNG (Where GOLD comes from and where it goes ?)

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (26/10)

Ngày đăng : 26/10/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 26/10 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (29/10)

Ngày đăng : 29/10/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 29/10 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (30/10)

Ngày đăng : 30/10/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 30/10 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (31/10)

Ngày đăng : 31/10/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 31/10 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5

[FINVN Public] Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (07/11)

Ngày đăng : 06/11/2012
FINVN cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn ngày 07/11 theo hệ thống phần mềm Pro Scanning 2.5