FINVN ra mắt hệ thống Pro Scanning

Ngày đăng : 13/12/2011
FINVN phát triển thành công hệ thống thống kê, kiểm định xếp hạng cổ phiếu trên 2 Sở giao dịch chứng khoán HSX và HNX. Mục tiêu của hệ thống xếp hạng là đưa ra một công cụ có độ tin cậy cao nhất, phát hiện các cơ hội sinh lời tiềm năng phòng tránh rủi ro trong đầu tư.

Hướng dẫn các chỉ báo trong phiên bản FINVN Pro Scanning V2.0

Ngày đăng : 08/04/2012
Với việc chính thức hoàn chỉnh và đưa ra phiên bản FINVN Pro Scanning với độ tin cậy rất cao, FINVN hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc sử dụng sản phẩm để có quyết định hiệu quả nhất.

Tài liệu hướng dẫn Pro Scanning 2.0

Ngày đăng : 20/04/2012
Để hỗ trợ Quý Nhà đầu tư trong việc nghiên cứu và theo dõi hệ thống Pro Scanning, BLOOMBERGVN xin gửi tới Quý vị tài liệu tổng hợp giới thiệu và hướng dẫn sự dụng hệ thống.

Cung cấp chiến lược đầu tư IStrategy tháng 5 và 6/2012

Ngày đăng : 26/04/2012
Tiếp tục hỗ trợ Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng đầu tư hiệu quả, FINVN sẽ chính thức cung cấp chiến lược đầu tư cho tháng 5 và 6/2012 đối với khách hàng chính thức (VIP) vào ngày 2/5/2012.

Công bố chiến thuật đầu tư Nomadic (4 June)

Ngày đăng : 11/06/2012
Để Nhà đầu tư có cơ sở theo dõi và lựa chọn những chiến thuật đầu tư phù hợp nhất, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Bloomberg VN công bố một số nội dung quan trọng trong chiến thuật đầu tư Nomadic (4 June)

Kết quả chốt lời theo chiến thuật Nomadic (June)

Ngày đăng : 11/06/2012
FINVN thống kê kết quả và hiệu quả các tín hiệu theo Chiến thuật đầu tư Nomadic (4 June)

Cung cấp chiến lược đầu tư IStrategy / Yellow Autumn

Ngày đăng : 02/07/2012
Tiếp nối thành công của các chiến lược, chiến thuật đầu tư giai đoạn vừa qua, Bloomberg VN tiếp tục cung cấp tới Quý Nhà đầu tư chiến lược đầu tư giai đoạn mới (áp dụng từ 2/7/2012)

Cập nhật tín hiệu chủ chốt tại 2 sàn (17/7)

Ngày đăng : 03/07/2012
MMS cập nhật tín hiệu chủ chốt tại 2 sàn theo hệ thống phần mềm MMS Pro Scanning 2.0 ngày 3, 4,10, 11, 12 và 13, 18/7:

Cập nhật tín hiệu chủ chốt tại 2 sàn (18/7)

Ngày đăng : 18/07/2012
BLOOMBERGVN cập nhật tín hiệu chủ chốt tại 2 sàn theo hệ thống phần mềm BLOOMBERGVN Pro Scanning:

Cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn (20/7)

Ngày đăng : 20/07/2012
MMS cập nhật tín hiệu chủ chốt trên 2 sàn theo phần mềm MMS Pro Scanning 2.0 ngày 20/7