Trung Quốc tăng cường M&A

Ngày đăng : 31/05/2012
Giá trị M&A nước ngoài của Trung Quốc năm ngoái gầp gần 10 lần năm 2007

Luồng tiền nóng đổ dồn về châu Á

Ngày đăng : 23/10/2012
Một luồng tiền mặt vừa ào ạt đổ vào khu vực châu Á khiến chứng khoán, tiền tệ và giá bất động sản tại nhiều nước tăng mạnh.